Cenovnik

 

Mini bus  Auto dan do 250 km Cene po km u zemlji Transfer APT Razgledanje grada do 3 h
20 + 1 + 1 VIP LUX Minibus 180 eur 0,6 eur 70 eur 100 eur
19 + 1 + 1 IVECO jolle 170 eur 0,6 eur 60 eur 80 eur
17 + 1 MERCED. sprinter 160 eur 0,55 eur 55 eur 75 eur
13 + 1 FORD transit 150 eur 0,5 eur 50 eur 70 eur
8 + 1 FIAT ducato panorama 120 eur 0,4 eur 35 eur 60 eur
8 + 1 MERCEDES VIP 160 eur 0,5 eur 50 eur 90 eur
         

 POLA AUTODANA (do 7h sa 100km)  je sa popustom 30% na autodan

 

Rent a car  Auto dan do 100 km Cena po km u zemlji Transfer APT Razgledanje grada do 3 h
Mercedes E 200 eur 0,5 eur 30-50 eur 80-150 eur
VW Passat 100 eur 0,33 eur 25 eur 50 eur
Fiat Stilo 85 eur 0,30 eur 20 eur 40 eur

 

- Cene su bez poreza na promet, koji se uplaćuje skupa sa dinarskim ekvivalentom osnovice
- Vozila se iznajmljuju sa vozačem
- U datu cenu je uključen: vozač, gorivo,osiguranje vozila i putnika.
- Na višednevnim putovanjima korisnik prevoza snosi troškove smeštaja i ishrane vozača.
- Na putovanjima u inostranstvu date cene su uvećane za INO troškove (takse, putarina, parking i drugi troškovi).
- Cene se odnose na dnevno angažovanje vozila i vozača (7:00h - 22:00), pre 7h ujutro i posle 22h noću, posebno se zaračunava dnevnica vozača 5 eur po satu, odnosno za transfere - po transferu.


- Zbog specifičnosti vanlinijskog prevoza, nevedene cene su opšteg karaktera, a svaka vožnja se ponaosob ugovara, u skladu sa konkretnim zahtevima korisnika i objektivnim parametrima od direktnog uticaja na cenu.